MetaStock Addons och Plugins

 

 

Chart Pattern Recognition, John Murphy

 

Igenkänning av och handel vid omslagsformationer (huvud-skuldra, dubbel- och trippeltopp) och fortsättningsformationer (trianglar). Explorationer och expertsystem för uppsökning av aktier och stöd vid handel. Signaler ges för köp, sälj, mål, exit, stoploss. Rekommenderas. Se exempel: OMX Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms

 

Performance System Plus

 

Ger med de 26 systemen i MetaStock totalt 80 kompletta handelssystem. Explorationer, systemtest och expertsystem finns för sökning, jämförelser, köp- och säljsignaler samt stöd vid handel. Många olika typer av system finns som gör att Du kan hitta det som passar Dig. Rekommenderas. Se exempel Vostok. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms

 

 

Trade Orakel

 


En kraftfull utveckling av Performance Systems med nya hjälpmedel för att få fram det bästa systemet för en viss aktie. 90 uttestade system med öppen kod ingår. Hjälpmedel för money management och nyttiga expertkommentarer. Nytt styrsystem (interface) som underlättar det egna arbetet väsentligt. Olika varianter för aktier, terminer och optioner.
Cirkapris 6 000 (5 400) SEK inkl moms.
Har utgått ur sortimemtet.

 

Bollinger Band System

 

Komplett handelssystem baserat på John Bollingers principer. Utöver Bollinger band finns flera hjälpindikatorer, som läge i bandet (%b) och volatilitetsindex (BVI). För köp- och säljsignaler används också divergens mot Money Flow Index (MFI) för att detektera trendomslag. Expertsystem för uppföljning av tagna positioner finns med bl a exitsignal.Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms

 

Bollinger Band Verktygslåda

 

Bollingers egen verktygslåda som till en del beskrivs i hans egen bok "Bollinger on Bollinger Bands" - boken kan köpas med 50% rabatt genom detta tilläggsprogem. Det innehåller 42 indikatorer, 3 templates, 9 handelssystem, 6 explorationer och fyra expertssytem. Koden är öppet tillgängligt för egna anpassningar. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms

 

Nisons egenhändiga Candlesticksystem


Komplett handelssystem baserat på candlesticks utvecklat av Steve Nison. Fyra olika system för både köp och sälj. Genomarbetade steg (setup, signal, vinst/förlustvärdering, orderuppföljning) stöds av 3 exploratioenr och 9 expertsystem. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms.

ICE

 

ICE 2.6

 

ICE är ett hjälpmedel som tar fram ett skräddarsytt och optimerat handelssystem för ett papper. Från hundra indikatorer väljs de fyra bästa som sedan kombineras ihop. Ett av de mest populära tilläggsprogrammen, som fått flera utmärklelser. Se ICE beskrivning med video. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms.

 

PowerPivot System


System baserat på pivotanalys, som klassificerar vändpunkter i kursen efter styrka och trend. Flera olika tidskalor (dag, vecka, månad) kombineras med varandra. 20 olika handelssystem med explorationer för uppsökning av aktier och expertsystem för entry- och exitsignaler medföljer. Det omfattande indikatorbiblioteket kan användas för att bygga eller komplettera egna system. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl momsDr Elders Trading Room

 

Kompletta system och diagram som beskrivs i Elders båda kända böcker, "Trading for a Living" och "Come into my Trading Room". Dr. Elders Trading Room har 14 unika indikatorer, 12 templates med Elders egna diagram, 7 explorationer och 3 expertsystem, som gör att man kan arbeta på det sätt som Elder visar i sina böcker. . Exempel är Market Thermometer, Triple Screen, SafeZone, Fallen Angles, Flip to Green/Red, Chandelier Exits. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms


ETS Trading system

 ETS 2.0 Trading System


ETS har blivit omskrivet som ett av de bästa handelssystemen. Det kan användas både för end-of-day och intraday och passsar såväl för aktier som terminer. Det är ett komplett handelssystem med signaler för köp, sälj, stoploss, vinstmål mm. Förutom indikatorer, expertsystem och exploration finns flera systemtester för test av olika handelsstrategier inklusive optimering. Rekommenderas. Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms.

ETS Trading system

 

 

Rahul Mohindar Oscillator and Automated Trend Module

 

Detta paket innehåller tre olika system. En vidareutveckling av systemet RMO från MetaStock ingår med flera analysmöjligheter och dessutom explorationer som ger enklare användning. Härtill finns ett system för breakout (utbrott) med flera varandra kompletterande indikatorer för starkare signaler. Således kan volym och volatilitet förstärka den ursprungliga köp- och säljsignalen. Det tredje systemet är ett countertrend system för signaler mot den existerande trenden. 6 indikatorer, 3 experter och 9 explorationer ingår. Detta system hyrs för 99 USD/mån eller 950 USD/år. Väl värt att pröva.

Video

 

ETS Trading system

 AlphOmega Elliot Waves

 

En omfattande och väl genomarbetad implementaion av Elliot Waves i MetaStock. Två alternativa system för index respektive för aktier. Ett flertal olika sökningar finns av potentiella köp- och säljkandidater samt flera olika system för handel, som också följer upp innehaven. Flera kompletterande indikatorer för analys och bestämning av vågmönstren ingår. Möjlighet finns till egna modifieringar.
Systemet innhåller 5 experter, 28 explorationer, 234 indikatorer, 15 system, and 11 diagrammallar.
Cirkapris 2700 (2500) SEK inkl moms.

Utöver ovanstående har vi mångaa andra tilläggsprogram som Adaptive Trading, Walter Bressert's ProfitTrader, Greg Morris Breath Indicators, Price Headley's Big Trends, Spyglass m fl samt
FX Trader's Advantage för intraday valutatrading. Se MetaStocks hemsida.

Angivna priser är cirkapriser. För gällande dagspris kontakta Kolm Group. Pris inom parentes är ett lägre pris för kursabonnenter hos Kolm Group.

Kontakta oss
Tel +46-(0)8-777 55 58

© Kolm Group. All rights reserved

 

 

 

Menu Item