MetaStock översikt 

 

MetaStock och MetaStock Professional


MetaStock D/C (EndOfDay) och MetaStock R/T (Professional) är funktionsmässigt lika och innehåller samma funktioner. Skillnaden är att man med Professional kan arbeta med intradaykurser alltifrån ticdata och uppåt, medan standardversionen utgår från dag som kortaste tidsenhet.MetaStock har i facktidskriften Stock&Commodities alltid fått högsta betyg i sin kategori. 2008 rankades det således som etta igen för 14de gången i rad. Detta gör MetaStock till en säker investering, speciellt för den litet osäkra förstagångsanvändaren.

MetaStock är känt för sin användarvänlighet. Det är mycket enkelt att komma igång, så att man stegvis kan lära sig de många möjlighterna. Genom sin moderna och objektorienterade uppbyggnad kan man genom ett musklick lätt få hjälp var man än befinner sig. Till programmet hör flera manualer och självstudier

Till skillnad från många andra program uppdateras MetaStock kontinuerligt med nya funktioner. Nyheter inom den tekniska analysen läggs in successivt så att man allltid skall vara försedd med det senaste.

                                                         

Indikatorer och ritverktyg


MetaStock innehåller 150 inbyggda indikatorer som genom en menu enkelt kan läggas in i ett kursdiagram. En styrka hos programmet är att dessa indikatorer successivt byggs ut med nya, som kommer fram i litteraturen. Således finns Ichimoku Kinko Hyo, Aroon, r-square, Chande momentum och TRIX med, utöver de äldre som t ex optionsindikatorena. Se exempel Electrolux, Lundin. Med hjälp av MetaStocks eget formelspråk MSFL kan man själv bygga egna indikatorer, varför man också enkelt kan lägga in sånt som publiceras på t ex internet.


Själva kursdiagrammen kan ritas upp på nio sätt. Utöver vanliga barcharts och candlesticks finns t ex Point & fIgure, Renko och Three-Line Break. Ett stort antal ritverktyg medföljer programmet som linjer, bågar, nät enligt Gann eller Fibonacci, flera typer av regressionslinjer och Andrews Pitchfork. Semilogaritmiska trendinjer finns också. Se exempel Vostok.

Sökning med explorationer

Explorationer i Metastock är ett oumbärligt verktyg. Med dessa kan man söka fram aktier med olika egenskaper, t ex de som gett köpsignal enligt ett visst system. Alternativt kan man ta reda på vilka signaler som erhålls idag enligt vissa kriterier, t ex signal enligt Point & Figure eller Candlesticks Det finns en stor mängd explorationer som följer med MetaStock, t ex de som är förknippade med de olika handelssystemen i programmet. Man kan också själv tillverka sina egna explorationer med hjälp av MetaStocks formelspråk, MSFL. Härigenom kan man enkelt göra en exploration för varje indikator man använder.

Exempel: rangordning efter tillväxt, köpsignal i breakout.

Automatiken vid sökning är förnämlig. Du kan starta ett stort antal explorationer samtidigt och låta dess köras i bakgrunden medan du själv arbetar med annat på datorn. Dessutom körs sökningen i kompilerad form, vilket gör att den går snabbt även vid komplicerade signaler som DeMark Sequential eller Huvudskuldra.

Expertsystem – egna och andras

Expert system är en funktion som kan appliceras på ett diagram antingen som egentillverkad eller som medföljande MetaStock eller olika tilläggsprodukter.Genom ett expertsystem kan man läggas till i ett diagram:

Textkommentarer som analyserar diagrammet
Annan multimediainformation som video och ljud
Symboler eller färger i diagrammet som markerar olika signaler som t ex köp eller sälj
Trendmarkeringar nederst i diagrammet
Alarm i form av text, film eller ljud som anger nya signaler för senaste perioden

Med MetaStock följer ett antal expertsystem som gjorts av många kända personer inom teknisk analys: Tushar Chande, Greg Morris, Martin Pring, Gil Raff, Don Fishback, Bill Williams, Cyntia Kase, Cold Springs, Rex Takasugi. Ett exempel är Hybrid Screen, ett annat är Nasdaq.

Att göra egna expertsystem är mycket användbart. Exempel ges löpande i våra veckochart.

Unika system i MetaStock

Ett flertal kompletta system medföljer programmet. Här ges några exempel.

Performance Systems. Detta utgörs av 26 uttestade handelssystem som medföljer programmet. Dessa innehåller kompletta köp- och säljsignaler som visas i expertssystem och explorationer för att söka upp aktier som ger signal. Systemens prestanda kan utvärderas genom systemtest. Genom ett programtillägg kan man utöka till 80 system, som alla är utvalda efter särskilda tester. Exempel på system som ingår är Adaptive Moving Average (enligt Perry Kaufamnn), MACD Histogram och MESA Sine Wave.

Point & Figure. Utöver att rita sådana diagram innehåller MetaStock numera ett system för detektion av alla de kända och definerade signalerna i P &F. Se exempel Electrolux.

Automatiska trend- och motståndslinjer. Ett system bestående av indikatorer, explorationer och expertsystem för automatisk ritning av trender samt stöd och motstånd. Tidsomfattningen kan varieras så att både långa och korta linjer kan erhållas. Med explorationerna kan aktier hittas, som brutit sina linjer. Expertsystemen ger en verbal analys av läget. Se exempel Nasdaq.

Pivotsystem. MetaStock innehåller grundkomponenterna i ett pivotsystem, som kan göras komplett genom köp av ett tillägg. Utöver att ange styrkan hos vändpunkterna och trenden kan ett pivotsystem användas som komplement till vanliga indikatorer och därigenom öka säkerheten hos signalerna. Se exempel S&P.

 

Avancerad systemtest


Med MetaStocks systemtest kan man snabbt hitta det bästa handelssystemet.  Man kan samtidigt testa flera aktier och flera system - t ex samtlliga 80 Perform-ance systems mot de mest omsatta.


Beskrivningen av möjliga handelssituationer erbjuder stor detaljrikedom

villkor för entry och exit samt stoppar
olika ordertyper som stopp och limit order
courtage och slippage
olika orderstorlek som antal och %
beskrivning av marginaler/lån

Simuleringsresultaten ges genom olika rapporter alltifrån detaljerad beskrivning av varje order till visuella bilder av handelseffektiviteten och grafiska jämförelser av olika system. Eftersom rapporterna är tillgängliga i t ex Excel kan egna kompletterande beräkningar göras.

Genom att införa variabler i systemen kan optimering göras med avseende på dessa variabler. Således kan den bästa periodlängden hos en indikator testas ut.

 

Kontakta oss för information
Tel +46-(0)8-777 55 58

© Kolm Group. All rights reserved

 

Menu Item