Tillägg från Kolm Group


Kolm Group Exploration 1

Sökfunktioner för uppsökning av huvudskuldra, dubbeltopp, island reversal och V-topp. Dessutom ingår uppsökning av olika utbrott ur handelskanal samt tillhörande Bull och Bear Trap. Templates och expertsystem medföljer. Egna justeringsmöjligheter finns. Ny version 3.0. Se ex i AA. Pris 790 (700) SEK inkl moms


Kolm Group Reversals

Sökfunktioner för uppsökning av enkla omslagsformationer som spike, key reversal, reversal gap, pattern gap och double reversal. Expertsystem för markering av signalerna i kursdiagram, vilket väsentligt förbättrar tolkningen. Kolm Oscillator och Breakout ingår. Pris 790 (700) SEK inkl moms


Kolm Group RMO

Vi kan också erbjuda en förbättrad exploration och en förbättrad expert för RMO. Til skillnad för de tillägg,
som medföljer MetaStock detekterar vår produkt de fullständiga köp-, sälj- och exitsignalerana för
systemet Rahul Mohindar Oscillator, där alla tre respektive två villkoren är uppfyllda. Genom sin
pedagogiska profil har detta system blivit mycket populärt. Pris 500 SEK inkl moms. Nu i version 2.0.
Se OMXS30 diagram.

Vi har gjort ett motsvarende tillägg till det trevliga systemet Ichimoku Kinko Hyo, som också baserar
sina signaler på flera indikatorer och också använder ett "moln".

Övrigt

Kolm Group tillhandahåller även andra programtillägg och funktioner för MetaStock.
En del av detta visas på våra charts.

Systemen Sequential och Combo som bygger på Thomas DeMarks böcker är mycket intressanta. De har sålts tiil ett antal utländska kunder. Dessa kostar vardera 2000 SEK.

Vi har utvecklat ett kraftfullt system för utbrott ur trendlinjer, Kolm Group Trend BreakOut. Känsligheten och snabbheten i systemet kan varieras genom nivån på trendlinjen och periodavståndet för utbrottet. Även detta har sålts internationellt.
Expertsystem och exploration ingår givetvis. Se exempelSP500 och exempelOMX30. Den övre blå linjen är målkurs. Röda och blå pilar baseras på trendlinjer. De kompletterande svarta pilarna kommer från annan breakoutindikator. Några trendlinjer finns utritade. Intressant och kraftfullt system, som kan reagera snabbt.

Andra exempel:
    Egna system för Turtle Trader och Pivot Points
    Egna varianter av kända indikatorer som Prings KST och Chandes StoRSI
    Ett flertal olika varianter för flytande stopp loss. Som exempel finns metoderna i boken
    Diary of a Professional Commodity Trader också tillgängliga. Hänsyn kan tas till utdelning.
    Specialgjorda komponenter efter kundönskemål

Ring eller skriv till oss om detta.

Pris inom parentes är ett lägre pris för kursabonnenter hos Kolm Group.

Kontakta oss
Tel +46-(0)8-777 55 58


 

 

 

Menu Item