OMX och ELUX 061103 - efter ytterligare uppgång

Efter en fin uppgång sedan augusti fick vi se stagnerande kurser under den senaste veckan. Som vanligt var det vindar från USA som ledde oss. Avtagande tillväxt och minskad produktivitet är några punkter som kommit upp till diskussion.

Chart

Efter utbrottet i augusti har OMXS30 stigit till ny högsta sedan 2001. En uppgång med 15 % vilket innebär att vårens nedgång har tagits tillbaka. Den senaste veckan har dock givit en del varningssignaler. I diagrammet visar Aroon överst en trendvändningssignal som noga bör följas upp. Den uppåtgående trendlinjen har brutits.

  

Electrolux tillhör de aktier som fortsatt sin positiva utveckling efter rapport. Volymindikatorn KVI visar fortsatt god trend liksom RSI-ersättaren DMI. Flera tydliga breakoutsignaler inom trendkanalen har erhållits sedan augusti med periodiciteten tre veckor. Tele2 tillhör annars de extrema utbrotten efter rapport med en flaggstångsformation.

Tillbaka

© Kolm Group. All rights reserved

Menu Item