ELUX 060203 – med P&F

Elektrolux rapporterar nästa vecka. Samtidigt påverkas aktiekursen av spekulationer kring hur avknoppningen av utomhusprodukter kommer att bli, vilken kommer att äga rum under våren.

Chart

Den korta nedtrenden som bildats under januari bröts för en vecka sedan. Detta konfirmeras i alla de visade diagrammen: volymoscillatorer i diagram 2 och nederst, prisoscillatorer i diagram 1 och 4 samt i barchartdiagrammet 3.

I barchartdiagrammet har vi också lagt in en av de nya experterna i den senaste MetaStock-versionen, nämligen Point & Figure. Ett komplett system för Point & Figure ingår nu i MetaStock. Vanliga P&F diagram med X och O kan givetvis erhållas, där stöd och motstånd kan inritas. Men inte nog med detta så kan de välkända formationerna som dubbeltopp, trippeltopp, utbrott ur triangel och brott ur trendlinjer detekteras. Dessa signaler kan även ritas in i vanliga barchartsdiagram och man kan söka upp aktier som fått sådana signaler den senaste tiden. Vad vi vet så finns inte motsvarande kraftfulla P&F- system någon annanstans.

I vårt diagram har några av de starkaste signalerna enligt P&F tagits med som trippeltopp och utbrott ur nedåtgående trendlinje. Som synes (och väntat) ger dessa signaler ganska bra resultat, varför de ger ett bra komplement till andra indikatorer. Det fina är att man på detta sätt kan använda sig av det bästa hos P&F utan att vara någon P&F-expert själv!

Tillbaka

 

Menu Item