Exploration av årstillväxt 051202 - Vostok Nafta

Explorationer i Metastock är ett oumbärligt verktyg. Det finns en stor mängd explorationer som följer med MetaStock, t ex de som är förknippade med de olika handelssystemen i programmet. Man kan också själv tillverka sina egna explorationer med hjälp av MetaStocks formelspråk, MSFL. Härigenom kan man enkelt göra en exploration för varje indikator man använder.

Ett enkelt men väl så användbart exempel är en exploration som beräknar tillväxten under viss tidsperiod. Nedan visas resultatet av en sådan exploration som använder de senaste 100 dagarna och listar resultatet i rangordning för aktierna på Stockholmsbörsen. De olika värdena som anges är omräknade till årstillväxt för att göra resultaten jämförbara.

Chart

Genom att studera en sådan lista kan man hitta intressanta aktier att titta närmare på.
Vi väljer Vostock Nafta som haft en formidabel ökningstakt, som hänför sig till förändringar i villkoren för Gazprom på Moskvabörsen. Och tar fram följande veckodiagram med en variant av handelssystemet Turtle inlagt:

Chart

Tillbaka

 

Menu Item