Lundin Petroleum med warrant 050923 – optionsindikatorer

Många känner säkert till att MetaStock har en speciell kalkylator för optioner, OptionScope. Med OptionsScope kan man beräkna teoretiska priser på optioner och implicit volatilitet samt rita vinst- och förlustdiagram. De olika grekiska funktionerna som delta, gamma, theta och vega kan också erhållas.

En del känner kanske också till, att dessa storheter också finns som indikatorer i MetaStock. Dessutom finns en inbyggd indikator för beräkning av volatiliteten (standardavvikelsen) hos det underliggande värdepappret. Med dessa indikatorer kan man göra en hel del användbara saker.

Vi exemplifierar med Lundin Petroleum. Handelsbanken har gett ut några warrants som tillhör de mest frekvent omsatta warranterna på stockholmsbörsen

Chart

Sedan i juni, då vi fick den starka kombinerade reversalsignalen (i rött, från Kolm Group Reversal), har aktiekursen vuxit kraftigt för att nu börja nosa på 100 kronorsnivån. Kursen påverkas naturligtvis starkt av oljepriset. Sedan en månad har kursen sålunda avtagit sin tillväxttakt samtidigt som volatiliteten ökat ordentligt. Volatiliteten har under den senaste månaden gått upp till 50%. Till en del hänför sig detta till de orkaner som USA drabbats av. Under de senaste dagarna har aktiekursen gått upp och ned i takt med rapporterna om Rita.

I diagrammet ovanför Kolm Oscillator visas det teoretetiska optionspriset enligt Black and Scholes. I princip utnyttjas indikatorn Optionvalue i MetaStock. Vi har också lagt in det verkliga priset hos warranten LUP5J70SHB, en warrant som nu ligger kraftigt "in the money" med ett lågt tidsvärde. Som synes överensstämmer det verkliga priset väl med det beräknade enligt MetaStock.

I det översta diagrammet visas den beräknade hävstången hos warranten. Indikatorn för hävstången är egentillverkad men utgår från Optiondelta som finns i MetaStock.

 

Tillbaka

 

Menu Item