Assa Abloy 2005-06-17 - Förnyat intresse

Denna gång visar vi Assa Abloy som under den gångna veckan fått förnyat intresse efter ett antal positiva kommentarer från analytiker. I torsdagas fick vi en breakoutsignal med en god fortsättning under fredagen.

Vi har här lagt in ett av Metastocks alla expertsystem - Hybrid Trade Screen. Det är en gammal trotjänare som följt med programmet ända sedan expertsystemen introducerades i slutet på 90-talet. Det gör nästan alltid en vettig bedömning. Här ser vi dels en färgning av staplarna, där blått markerar upptrend och rött nedtrend, dels en zonmarkering nederst i diagrammet, där L (grått) står för go Long (köp) och S (gult) för go Short (blanka). Härutöver får vi också en automatiskt genererad kommentar till varje stapel, som är mycktet talande. Överst ger Kolm Oscillator också tydliga signaler som ett komplement

Tillbaka

 

Menu Item