DWave 130222

Vi visar här vår senaste skapelse: DWave, ett tillägg (addon) för MetaStock.
DWave markerar vågorna i kursen enligt mönstret 0-1-2-3-4-5-A-B-C, helt enligt grunderna i Elliot Wave Theory.
Syftet är att automatiskt numrera vågorna på ett systematiskt sätt som ett stöd för trading. DWave bygger på
Thomas DeMarks idé att skapa något kontrollerbart från Elliots grundstenar: impulsvågen 1-2-3-4-5 och
korrektionen A-B-C. Här startar vågföljden alltid från 0 och slutar på C - om man kommer så långt.

Vi visar först digrammet för S&P500.

SP DWave

Vågföljden startade i september och vi har nu kommit fram till vågB. Våg5 innehåller i sig en impulsvåg 0 till 5 på en lägre nivå , där våg0 sammanfaller med våg4 på den högre nivån. Helt enligt Elliot.

Eftersom kursen redan kommit över vågB vet vi att det inte blir någon ny B följt av C utan det kommer först en förlängning av våg5 med en ny markering 5. Nedgången i onsdags och torsdags varslade om att toppen redan kunde vara nådd denna gång. Rekylen under fredagen visade dock på förnyad styrka.

Så till Google, där vi visar ett längre diagram, ända från 2008.

Google

 

Här visas tre impulsvågor med två mellanliggande korrektioner. Kursen fick ett starkt utbrott efter kvartalsrapporten och har passerat våg5, som därför, i likhet med S&P500, kommer att förlängas.

I den första vågen 0-C ser vi flera förlängningar. Våg3 förlängdes eftersom vi fick en lägre botten 4 än föregående vågbotten 2, som därför förlängdes till ny (röd) 2. Våg5 förlängdes genom att den kommande toppen B översteg toppen 5.

DWave kan vara ett bra hjälpmedel vid aktiehandel. Det kan vt tala om var du befinner dig och vad du har att vänta.

 

Synpunker och frågor på våra charts är välkomna via epost.

Tillbaka

© Kolm Group. All rights reserved

Menu Item